https://www.waldnet.nl/wn/nieuws/58692/It_paad_fan_de_Wûnderdokter_in_Jistrum.html ‘It paad fan de Wûnderdokter’ in Jistrum "Under de toer" van de Sint